Privacyverklaring

Download hiernaast de privacyverklaring van Beeldscherp als een PDF bestand.

Laatst bijgewerkt: mei 2021.

Voor de dienstverlening die Beeldscherp aanbiedt, is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Beeldscherp begrijpt het belang van privacy. Zodoende begrijpt Beeldscherp haar rol in de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij nemen deze rol serieus. Dit privacy statement verklaard welke gegevens Beeldscherp verwerkt en voor welke doeleinden ze dit doet.

Contactgegevens

Derde Kade 29, 2806 RM te Gouda.

E.P. Cosijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldscherp. Hij is te bereiken via rick@beeldscherp.nl, of +31 6 34879548

Streven van Beeldscherp

Met deze privacyverklaring streeft Beeldscherp naar de volgende doelstellingen:

 • Zolang wij niet genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verwerken, doen we dit ook niet.
 • Wij verkopen persoonsgegevens niet door aan derden.
 • U behoudt ten allen tijde het recht op de inzage en wijziging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldscherp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bedrijfsgegevens (zoals IBAN- of KvK nummer)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beeldscherp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Beeldscherp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Een voorbeeld hiervan is de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldscherp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodoende hanteren wij de standaard bewaartermijnen van persoonsgegevens: 18 maanden. Een uitzondering hierop is als dit wettelijk anders bepaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldscherp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beeldscherp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beeldscherp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens wilt Beeldscherp je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beeldscherp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beeldscherp.nl

Contact opnemen

Nog vragen na aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op voor nadere opklaring. Wij nemen graag de tijd om uit te leggen hoe wij met jouw gegevens omgaan.

  Neem contact op

  Opzoek naar inspiratie? Of kunnen we je op een andere manier helpen? We komen graag een keer op de koffie. Of laten we elkaar beter leren kennen met een videocall. 

  Portretfoto van Rick Cosijn

  Rick Cosijn

  Filmmaker

  Portretfoto van Joris Langezaal

  Joris Langezaal

  Filmmaker